05 september 2006

Forskjellen på deg og meg , sa hun til han (typen), er at du har et liv.
Men viss du skulle fryse...